วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่8

อาจารย์สอนเรื่องการนำเสนอแหล่งข้อมูลคุณภาพจากสารสนเทศการสัมภาษณ์
และการฝึกวิเคราะห์จากสื่อเสียง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น