วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่7

ในสัปดาห์นี้อาจารย์สอนเรื่อง
การฝึกทักษะการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
และให้เพื่อนๆออกมานำเสนอ Mind Map ๙คำพ่อสอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น