วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่2

เรียนเรื่องwep opac เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลจากหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
ทำให้เราสืบค้นข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นได้มาฝึกสืบค้นจริงที่หอสมุด
แอร์เย็นมากๆ

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2552

9คำพ่อสอนกับแนวทางการเรียนศึกษาศาสตร์

การสร้างบ้านเมืองนั้นต้องใช้เวลา ความเพียรพยายามและใช้ความอดทนเป็นอย่างมาก คนสร้างต้องมีความเสียสละไม่ย่อท้อ สำหรับการเรียนศึกษาศาสตร์ก็เช่นกันเราเรียนเพื่อจะไปเป็นครูเปรียบก็เหมือนเราไปสร้างคนให้เป็นคนดีเราต้องใช้ทั้งความพยายามและความอดทนเป็นอย่างมากเพราะการเป็นครูเป็นงานที่หนักแต่ถ้าเรามีความพยายาม อดทน และไม่ย่อท้อในการเรียนเราย่อมผ่านมันไปได้ด้วยดี

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียน

วันนี้อาจารย์สอนทำblogก็ไม่ยากเท่าไรรู้สึกสนุกดี

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ อินทุกานต์ ประชุมชน
ชื่อเล่น อินดี้
อายุ 19 ปี
ภูมิลำเนาเดิม จันทบุรี
กำลังศึกษาอยู่ชั้นปี1 คณะศึกษาศาสตร์ เอกการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานที่ที่ชอบ ทะเล
สีที่ชอบ แดง,ดำ
งานอดิเรก อ่านหนังสือ,ฟังเพลง

ความคาดหวังของรายวิชา

1.ดิฉันคาดหวังว่าดิฉันจะเรียนได้เกรดAในรายวิชานี้
2.ดิฉันคาดหวังว่าดิฉันจะมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น
3.ดิฉันคาดหวังว่าความรู้ที่ได้ในรายวิชานี้จะนำไปใช้ได้ในอนาคต