วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่11

เรียนเรื่องการฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูล
และการประเมินสารสารสนเทศจากสื่อเสียง
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่10

สอบกลางภาค-คิดว่าพอทำได้นะคะอิอิ^-^

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่9

ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองในการจัดระบบแฟ้มสะสมผลงาน
การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลด้วยe-Portfolio

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่8

อาจารย์สอนเรื่องการนำเสนอแหล่งข้อมูลคุณภาพจากสารสนเทศการสัมภาษณ์
และการฝึกวิเคราะห์จากสื่อเสียง

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่7

ในสัปดาห์นี้อาจารย์สอนเรื่อง
การฝึกทักษะการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
และให้เพื่อนๆออกมานำเสนอ Mind Map ๙คำพ่อสอน

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2552