วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่11

เรียนเรื่องการฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูล
และการประเมินสารสารสนเทศจากสื่อเสียง
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น